Varför behövs insektshotell?

Idag saknas många av de strukturer som behövs för pollen- och nektarsökande insekter. Blommande vägkanter, åkerrenar, åkerholmar, öppna diken, död ved och odlingsrösen är borta och kvar finns ett fullåkerlandskap.

Många vildbin och andra gaddsteklar är hemlösa i dagen utarmade landskap. Därför kan det vara tills stor hjälp att bygga insektshotell. En hel del arter bygger sina bon i sand. Men för de arter som bygger i vass eller murkna trädstammar och grenar och likande är ett insektshotell rena paradiset.

Många av våra fruktträd och blommor pollineras av tambiet och våra vilda bin. I Sverige finns knappt tre hundra arter av bin. De vilda bina kallas för solitära bin då de lever ensamma, till skillnad från tambiet som är ett socialt bi.

Solitära bina kan indelas i de som bor i marken och de som bor i gångar i ved samt de som parasiterar de andra bina. Det finns drygt 50 arter bin som bygger sina bon i gångar i ved eller i märgrika, kraftiga örter som till exempel hallon, björnbär och malört.

Källa: Naturhistoriska riksmuseets hemsida

Hur beställer jag ett eget insektshotell?

Är ni intresserade av att köpa ett eget personligt utformat insektshotell kan ni höra av er till oss på följande e-postadress "info (snabel-a) insektshotell.se"

Vi bygger både mindre till medelstora upphängningsbara insektshotell men även större installationer. Varje insektshotell är ett konstverk i sig och passar utmärkt som present eller som en extra boost till era trädgårdsblommor och fruktträd.

Sidan är under uppbyggnad och kommer att uppdateras löpande med både bilder och beställningsformulär.